Matkaehdot

Teekkariristeily 2024 -tapahtuman järjestäjänä toimii Kolmeseiska ry. Risteilyn aikana laivan normaalitoiminnoista vastaa Viking Line. Lipunmyynti järjestetään yhdessä Kide.appin kanssa.

Laivalla noudatetaan viranomaismääräysten lisäksi Viking Linen järjestyssääntöjä ja määräyksiä.

Laivalla turvallisuudesta ja järjestyksenvalvonnasta vastaa laivayhtiö. Viking Linen säännöt, määräykset ja ohjeet löydät kokonaisuudessaan Viking Linen internetsivuilta: https://www.vikingline.fi/valitse-matka/hyva-tietaa/

Matkavaraukset ovat sitovia. Matkan hinta määräytyy tapahtumalipun pohjahinnan (50 €) sekä valittujen lisäpalvelujen mukaisesti. Varattuun matkaan on mahdollista tehdä muutoksia ja/tai peruutuksia järjestäjän ilmoittamien perutusehtojen (alla) mukaisesti.

Hytin varanneille matkustajille annetaan lähtökohtaisesti oikeus käyttää varauksessa valittua hyttiluokkaa (Inside Four). Viking Linellä tai järjestäjällä on kuitenkin oikeus muuttaa hyttiluokkaa paremmaksi hyttikiintiöiden täytyttyä tai ylivaraustapauksissa. Viking Linellä tai järjestäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta veloittaa em. tapauksessa tehdystä muutoksesta matkustajia.

Matkustaja vastaa itse itsestään ja huolehtii siitä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan esim. ruokailuissa ja laivanvaihdossa. Järjestäjä ei hyvitä esim. käyttämättä jääneitä ruokailukuponkeja. Peruutustapauksissa järjestäjä hyvittää matkalipun ja ruokailun alla mainittujen peruutusehtojen mukaisesti.

Järjestäjän tuottamassa materiaalissa mainitut ajat ovat kaikki Suomen aikaa. Muutokset ja lisäykset ohjelmaan ovat mahdollisia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Teekkariristeilyllä voidaan taltioida tapahtumia järjestäjän toimesta tai järjestäjä voi hankkia tallenteita käyttöönsä matkustajilta. Kuvia ja muita tallenteita voidaan käyttää järjestäjän järjestämien tapahtumien markkinoinnissa sekä niitä voidaan julkaista kuvagalleriassa.

Peruutusehdot

Vain Kide.app-tapahtumalipun haltija voi tehdä muutoksia ja peruutuksia lipun tietoihin.

Muutokset tehdään ensisijaisesti Kide.app-tapahtumalipun haltijan toimesta lipun tietoihin. Muissa tapauksissa muutokset ja peruutukset tehdään sähköpostitse (kolomeseiska(at)gmail.com).

Kokonaishinnan muuttuessa lippuun tehtävien muutosten seurauksena tulee erotus lipun haltijalle joko maksettavaksi tai palautettavaksi. Palautettavasta summasta vähennetään kuitenkin 50 % riippuen muutoksen tai peruutuksen ajankohdasta (perusteet mainittu alla).

Ennen 21.2.2024 klo 00.00 tehdyistä peruutuksista ja palautuksiin oikeuttavista muutoksista palautetaan koko summa lukuun ottamatta lipun myynnistä ja palautuksesta aiheutuneita kustannuksia. Palautettavat maksut hyvitetään Kide.app-tapahtumalipun haltijan ilmoittamalle tilille. 21.2.2024 klo 00.00 jälkeen tehdyistä peruutuksista ja muutoksista palautetaan 50%. Vapaaehtoisten aamiaisten ja paluumatkan hyttivarausten peruutuksia ei hyvitetä.

Järjestäjä ei korvaa matka-, majoitus- tai muita vastaavia kuluja, jotka aiheutuvat laivasta myöhästymisen, matkalipun hukkumisen, laivaan pääsyn eväämisen tai viranomaistoimien vuoksi.

© 2024, Kolmeseiska ry